در حال نمایش 19 نتیجه

تیغ اور فرز بانکی R12 اتنسی (شفت 6)

قیمت اصلی 455,000 تومان بود.قیمت فعلی 285,000 تومان است.

تیغ اور فرز بانکی R12 اتنسی (شفت 8)

قیمت اصلی 370,000 تومان بود.قیمت فعلی 265,000 تومان است.

تیغ اور فرز بانکی R16 اتنسی

قیمت اصلی 380,000 تومان بود.قیمت فعلی 360,000 تومان است.

تیغ اور فرز بانکی R19 اتنسی

قیمت اصلی 558,500 تومان بود.قیمت فعلی 420,000 تومان است.

تیغ اور فرز بانکی R22 اتنسی

قیمت اصلی 676,000 تومان بود.قیمت فعلی 460,000 تومان است.

تیغ اور فرز بانکی R25 اتنسی

قیمت اصلی 715,000 تومان بود.قیمت فعلی 520,000 تومان است.

تیغ اور فرز بانکی R32 اتنسی

قیمت اصلی 790,000 تومان بود.قیمت فعلی 720,000 تومان است.

تیغ اور فرز بانکی R6 اتنسی

قیمت اصلی 436,000 تومان بود.قیمت فعلی 205,000 تومان است.

تیغ اور فرز بانکی R8 اتنسی

قیمت اصلی 377,000 تومان بود.قیمت فعلی 220,000 تومان است.

تیغ اور فرز بانکی R9.5 اتنسی

قیمت اصلی 331,000 تومان بود.قیمت فعلی 245,000 تومان است.