در حال نمایش 6 نتیجه

نمد پرداخت یا نمد پرداخت کاری برای سطوح خشن مورد استفاده قرار میگیرد، از این محصول جهت پرداختکاری قالب، پرداختکاری فلزات، پرداختکاری لوستر، پرداختکاری آلومینیوم، پرداختکاری برنج، پرداختکاری برنز و پرداختکاری استیل مورد استفاده قرار می گیرد. نام دیگر این محصول که در ایران مورد استفاده قرار می گیرد ، نمد ترک یا نمد ترکی می باشد.

همانطور که گفته شد از نمد ترک جهت پرداختکاری سطوح خشن استفاده می گردد، به این صورت که برای روی سطح نمد چسب نمد گلدیس قرار میگیرد و بعد از آن بر روی آن پودر سنباده قرار میگیرد.بعد از خشک شدن کار بر روی قطعه شروع میشود  به طور کلی این کار جایگزین سنباده نواری میباشد