در حال نمایش 8 نتیجه

سوهان ابزایست که بشر پیش از تاریخ نیز به وسیله سنگ آنرا ایجاد و به وسیله ساییدن به سنگ ها عمل سوهان زدن را انجام می داده است. سوهان فلزی به شکل امروزی قدمتی حدودا 3000 ساله دارد.

نکته ای که در زمان استفاده از آن باید به خاطر داشت این است که این وسیله برای حرکت در یک جهت طراحی شده،‌ یعنی برای سوهانکاری یک سطح باید آن را فقط رو به جلو حرکت داد. حرکت رفت و برگشتی از آنجا که آج‌ها یک طرفه هستند، علاوه بر این که در جهت برگشت هیچ کاری انجام نمی‌شود، باعث صدمه دیدن آج‌های آن هم می‌شود.