گونیا چیست؟
گونیا ابزاری کاربردی به شکل مثلث است که برای رسم زاویه قائمه و کشیدن خط عمود بر خطذ دیگر یا خط موازی با خط دیگر استفاده می شود.

عموما دو دسته گونیا ساخته وجود دارد :

1. دارای گوشه‌های ۹۰ و ۶۰ و ۳۰ درجه
2. دارای گوشه‌های ۹۰ و ۴۵ و ۴۵ درجه.

کاربردها

1. مهم ترین کاربرد این ابزار برای عمود بودن بین دو سطح با هم استفاده می شود.
2. از این ابزار برای دقیق بودن زاویه ها،خط کشی کردن و کنترل درست بودن سطوح استفاده می گردد.
3. نجاری ، خیاطی ،جوشکاری ، محاسبات ریاضی و تمام وسیله های که نیاز به زاویه 90 درجه را دارا هستند مورد استفاده قرار می گیرد.
4. در معماری و مهندسی و از ابزار کاربردی دانش‌آموزان در کلاس‌های ریاضیات و هندسه می باشد