خرید مته، از مته می توان به عنوان مهمترین اجزای دریل نام برد. از مته می توان برای سوراخکاری انواع سطوح نظیر بتن، آهن، چوب، آلومینیوم، مس، مصالح ساختمانی و … استفاده کرد.

اکثراً مته‌ها سوراخ‌ها را به شکل دایره و نهایتاً استوانه ایجاد می‌کنند ولی انواعی از مته هستند که می‌توانند سوراخ‌هایی به شکل غیر از دایره نیز ایجاد نمایند

از انواع مته می توان به :

  • مته آهن
  • مته کبالت دار
  • مته الماسه
  • مته گردبر
  • مته و قلم چهار شیار یا SDS plus
  • مته برگی
  • مته گازور
  • مته خزینه

منو